Services

Vi erbjuder transporter från Europa till de Nordiska länderna.

Med vår varierande fordonsflotta,reguljära avgångar och egna strategiska partners

garanterar vi att varorna levereras i tid.

Vår huvudsakliga verksamhet är internationella vägtransporter med alla temperaturer

(+18 C,+2 C/+6 C,-18 C) och där tillhörande terminalverksamhet.

Vi erbjuder del- och hellast transporter.