INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER

Traditionella och innovativa lösningar, bästa service

- Hel last
- Del laster
- Farligt gods (ADR)
- Överdimensionerat och tungt
- Huselement och moduler
- Elektronisk service,rapportering,CO” rapportering

TEMPERATURREGLERADE TRANSPORTER

dörr till dörr alltid med rätt temperatur

- Hel last –24….+20 ‎°C
- Del laster –24….+20 ‎°C
- Känsliga och frysta varor
- Läkemedel
- Kemisk industri
- Logistik för blommor och plantor

SJÖTRANSPORTER

när Europa är för litet

- Hela containers (FCL)
- Styckegods (LCL)
- Flat rack och andra special containers
- Tempererade containers
- Tank containers
- Multimodala trasnporter

FLYGFRAKT

ibland är det express som krävs

- Dörr till dörr
- Globalt tillgänglig
- Farligt gods
- Förbrukningsvaror
- Tullhantering ,dokumentation

TILLÄGGSTJÄNSTER

allt från ett och samma ställe

- Terminal- och lagerservice
- Tullklarering
- Transportförsäkring
- 4 PL -logistik
- Konsultation
- Reklam på trailers

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

anslutning,spårbarhet

- Kundportal
- WMS-lösningar
- EDI-koppling
- GPS-uppföljning
- Elektronisk fakturering
- Raportering

TOP