Pallarnas storlekar/benämning

Halv-pall – 60 x 80 cm (0,2 ldm)

 

EUR-pall – 120 x 80 cm (0,4 ldm)

 

FIN-pall – 120 x 100 cm (0,5 ldm)

 

LDM – lastmeter

Trailer (gardin) innermått/lastvikt/volym

·         13,6 m x 2,48 m x h 2,68 m (max 3.0m)

·         24 000 kg

·         ca 85 m3

·         13,6 LDM (lastmeter)

·         33…34 EUR pallar

·         26 FIN-pallar

Thermotrailer innermått/lastvikt/volym

·         13,2 m x 2,4 m x h 2,50 m (multitemp 2,30 m)

·         bruttovikt 21 500 kg 

·         13,2 LDM (lastmeter)

·         33 EUR-pallar

·         26 FIN-pallar

CMR Försäkring

Enligt CMR-konventionen är förarens ansvar inom vägtransport 8,33 SDR per kilo bruttovikt av varor. SDR är Internationella valutafondens räkningsenhet, och dess växelkurs noteras tillsammans med andra växelkurser beroende av dagskursen.

 

https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

Container volym / mått (meter)

Parametrar

20’ DC

40’DC

40’HC

40’PW

45’ HCPW

Yttre mått

 

 

 

 

 

Längd

6,058

12,192

12,192

12,192

13,716

Bredd

2,438

2,438

2,438

2,500

2,500

Höjd

2,591

2,591

2,896

2,591

2,896

Innermått

 

 

 

 

 

Längd

5,902

12,032

12,032

12,039

13,553

Bredd

2,350

2,350

2,350

2,435

2,426

Höjd

2,390

2,390

2,695

2,376

2,684

 Door opening dimensions

 

 

 

 

 

Bredd

2,338

2,338

2,338

2,338

2,442

Höjd

2,280

2,280

2,580

2,280

2,568

Volym  (m3)

33,1

67,6

76,2

69,8

88,7

Maxvikt(tonn)

21,6

26,7

26,5

26,7

29,5

Leveransvillkor

EXW – Ex-Works (tillgängligt på säljarens lager)
Köparen står för nästan alla kostnader och risker under transportprocessen.Säljarens enda uppgift är att se till att köparen får tillgång till varorna.När köparen har tillgång till varorna övergår ansvaret till denne (inklusive att lasta dem).Risken övergår från säljare till köpare:På säljarens lager, kontor eller där varorna hämtas.

 

FCA – Free Carrier (hos transportören) (med angiven plats)
Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen plats.Säljaren måste även exportklarera varorna.Risken övergår från säljare till köpare:När köparens förste fraktförare tar emot varorna.

 

CPT – Carriage Paid To (transport betald till) (med angiven plats)
Samma säljaransvar som vid FCA med en skillnad: säljaren står för transportkostnaden

Precis som vid FCA är det säljarens ansvar att klarera varorna för export

Risken övergår från säljare till köpare:

När köparens förste fraktförare tar emot varorna.EXW – Ex.Works (tillgängligt på säljarens lager).

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To (transport och försäkring betald till) (med angiven plats)
Samma säljaransvar som vid CPT med en skillnad: säljaren betalar även för att försäkra varornaSäljaren är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skyddOm köparen vill ha mer omfattande försäkring måste denne ordna det självRisken övergår från säljare till köpare:När köparens förste fraktförare tar emot varorna.

DAT – Delivered At Terminal (levererat på angiven terminal)

Säljaren ansvarar för kostnaderna och risken med att transportera varorna till överenskommen terminal.Terminalen kan vara en flygplats, ett lager, en gata eller en containerplats.Säljaren ordnar med exportklarering och lastar av varorna vid terminalen.Köparen står för importklarering och alla relaterade avgifter.Risken övergår från säljare till köpare:Vid terminalen.

 

DAP – Delivered At Place (levererat på angiven plats)
Säljaren står för kostnaderna och risken med att transportera varor till en överenskommen adressVarorna anses vara levererade när de är vid adressen och redo att lastas avExport- och importansvaret är detsamma som vid DAT (levererat på angiven terminal)Risken övergår från säljare till köpare:När varorna är redo att lastas av vid överenskommen aadress

 

DDP – Delivered Duty Paid (levererat förtullat, på angiven plats)
Säljaren tar nästan fullt ansvar under transporten.Denne står för alla kostnader och risken med att transportera varorna till den överenskomna adressen.Säljaren ser även till att varorna är redo att lastas av, uppfyller export- och importkrav samt betalar eventuella avgifter.Risken övergår från säljare till köpare:När varorna är redo att lastas av vid den överenskomna adressen.

 

 

FAS – Free Alongside Ship (placerat vid fartygssida) (med angiven lasthamn)
Säljaren står för alla kostnader och risken till dess att varorna har levererats bredvid fartyget.Köparen tar sedan över risken och tar hand om export- och importklarering.Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna har levererats bredvid fartyget

FOB – Free On Board (godset ombord) (med angiven lasthamn)
Säljaren står för alla kostnader och risken till dess att varorna har levererats ombord på fartyget.Denne tar även hand om exportklareringen.Köparen tar på sig fullt ansvar i den stund som varorna är ombord.Risken övergår från säljare till köpare: När varorna har levererats ombord på fartyget

 

CFR – Cost And Freight (godset ombord och skeppat) (med angiven destinationshamn)
Säljaren har samma ansvar som vid FOB men måste även stå för kostnaden för att ta varorna till hamnen.Precis som med FIB antar köparen fullt ansvar i den stund som varorna är ombord

Risken övergår från säljare till köpare:När varorna är ombord på fartyget.

 

CIF – Cost, Insurance And Freight (godset ombord, försäkrat och skeppat) (med angiven destinationshamn)
Säljaren har samma skyldigheter som vid CFR men måste även stå för försäkringskostnaderna.Som vid CIP är säljaren bara skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd.Om köparen vill ha mer omfattande försäkring måste denne betala för det själv.Risken övergår från säljare till köpare:När varorna är ombord på fartyget.

TOP