Palešu specifikācijas

0.5 EUR palete – 60 × 80 cm (0.2 LDM)

 
EUR palete – 120 × 80 cm (0.4 LDM)

FIN palete – 120 × 100 cm (0.5 LDM)

LDM – kraušanas metrs

Izmēri, lietderīgā slodze un ietilpība piekabei ar telti

 •         13,6 m x 2,48 m x h 2,68 m (maks. 3,0 m atkarībā no modeļa)
 •         24 000 kg
 •         apm. 85 m3
 •         13,6 LDM
 •         33–34 EUR paletes
 •         26 FIN paletes

Izmēri, lietderīgā slodze un ietilpība piekabei ar dzesēšanas iekārtu

 •         13,2 m x 2,4 m x h 2,50 m (2,30 m piekabei ar divām dažādām temperatūrām)
 •         21 500 kg bruto svars
 •         13,2 LDM 
 •         33 EUR paletes
 •         26 FIN paletes 

Apdrošināšana

Saskaņā ar Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) pārvadātāja atbildība autotransportā ir ierobežota līdz 8,33 SDR par kilogramu bruto svara. SDR ir Starptautiskā Valūtas fonda norēķinu vienība, un tās kurss tiek publicēts katru dienu kopā ar citiem valūtu maiņas kursiem.

https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

Konteineru ietilpība un izmēri metros

 

Parametri

20’ DC

40’DC

40’HC

40’PW

45’ HCPW

Ārējie izmēri

 

 

 

 

 

Garums

6,058

12,192

12,192

12,192

13,716

Platums

2,438

2,438

2,438

2,500

2,500

Augstums

2,591

2,591

2,896

2,591

2,896

Iekšējie izmēr 

 

 

 

 

 

Garums

5,902

12,032

12,032

12,039

13,553

Platums

2,350

2,350

2,350

2,435

2,426

Augstums

2,390

2,390

2,695

2,376

2,684

Durvju ailes izmēri

 

 

 

 

 

Platums

2,338

2,338

2,338

2,338

2,442

Augstums

2,280

2,280

2,580

2,280

2,568

Kubiskais tilpums (m3)

33,1

67,6

76,2

69,8

88,7

Maksimālais svars (tonnās)

21,6

26,7

26,5

26,7

29,5

 

Starptautiskie tirdzniecības noteikumi (Incoterms)

 

Visu pārvadājumu veidu noteikumi

EXW (No rūpnīcas, nodošanas vietas nosaukums) – pārdevējs izpilda savu piegādes pienākumu, kad viņš ir padarījis preces pieejamas savās telpās (piem., rūpnīcā, noliktavā). Pircējs ir atbildīgs par preču iekraušanu transportlīdzeklī un preču atmuitošanu eksportam, ja vien nav panākta cita vienošanās. Šis noteikums nosaka pircēja maksimālo pienākumu un pārdevēja minimālo pienākumu.

FCA (Franko pārvadātājs, nodošanas vietas nosaukums) – pārdevējs izpilda savu piegādes pienākumu, kad viņš ir nodevis preces, kas ir atmuitotas eksportam, pārvadātāja atbildībā norādītajā piegādes vietā. Tas ir vispārējs piegādes noteikums. Šajā gadījumā ir divas iespējamās piegādes vietas:

a) Pārdevēja telpas – pārdevējs ir atbildīgs par preču iekraušanu transportlīdzeklī un sedz visas ar to saistītās izmaksas un uzņemas riskus.

b) Jebkura cita vieta – pārdevējs piegādā preces pircēja izraudzītam pārvadātājam, kurš ir atbildīgs par preču izkraušanu. Pircējs maksā par izkraušanas izmaksām.

CPT (Transportēšana apmaksāta līdz, galamērķa vietas nosaukums) – pārdevējs maksā par preču pārvadāšanu līdz norādītajam galamērķim. Pircējs uzņemas preču nozaudēšanas vai bojājumu risku, kā arī jebkādas papildu izmaksas, tiklīdz preces ir nodotas pārvadātājam. Pārdevējs ir atbildīgs par preču atmuitošanu eksportam, pircējs ir atbildīgs par preču atmuitošanu importam.

CIP (Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz, galamērķa vietas nosaukums) – pārdevējs maksā par preču pārvadāšanu un apdrošināšanu līdz norādītajam galamērķim. Pārdevējs sedz izmaksas par preču atmuitošanu eksportam, pircējs sedz izmaksas par preču atmuitošanu importam.

DAT (Piegādāts līdz terminālam, galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums) – pārdevējs sedz visas pārvadāšanas izmaksas (izņemot importa atmuitošanas izmaksas) līdz norādītajam terminālim un uzņemas visus riskus, līdz preces ir izkrautas norādītajā terminālī ostā vai galamērķī.

DAP (Piegādāts līdz vietai, galamērķa vietas nosaukums) – pārdevējs sedz visas pārvadāšanas izmaksas (izņemot importa atmuitošanas izmaksas) līdz norādītajai vietai un uzņemas visus riskus, līdz pircējs ir gatavs izkraut preci norādītajā galamērķī.

DDP (Piegādāts ar nodevas samaksu, galamērķa vietas nosaukums) – pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz norādīto vietu pircēja valstī un sedz visas izmaksas par pārvadāšanu līdz galamērķim, ieskaitot ievedmuitas nodokļus un maksājumus. Pircējs ir atbildīgs par izkraušanu. Šis noteikums nosaka pārdevēja maksimālo pienākumu un pircēja minimālo pienākumu.

 

Jūras un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu noteikumi

 

FAS (Franko gar kuģa bortu, iekraušanas ostas nosaukums) – pārdevējs izpilda savu piegādes pienākumu, kad preces ir novietotas blakus kuģim norādītās iekraušanas ostas piestātnē. No tā brīža pircējs sedz visas izmaksas un uzņemas riskus, kas saistīti ar preču nozaudēšanu vai bojājumu. Pārdevējs ir atbildīgs par preču atmuitošanu eksportam un sedz visas ar to saistītās izmaksas un riskus. Šis noteikums parasti tiek piemērots smagām vai beztaras precēm.

FOB (Franko uz kuģa klāja, iekraušanas ostas nosaukums) – pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz pircēja izraudzītā kuģa klāja norādītajā iekraušanas ostā. Preču nozaudēšanas vai bojājumu risks tiek nodots, kad preces atrodas kuģī, un pircējs no šī brīža sedz visas izmaksas. Pārdevējs ir atbildīgs par preču atmuitošanu eksportam. 

CFR (Cena un frakts, galamērķa ostas nosaukums) – pārdevējam ir pienākums noslēgt pārvadājuma līgumu par preču nogādāšanu uz galamērķa ostu; preču nozaudēšanas vai bojājumu risks, kā arī jebkādas papildu izmaksas no pārdevēja tiek nodotas pircējam, kad preces šķērso kuģa reliņu norādītajā galamērķa ostā. Apdrošināšana nav iekļauta cenā. Izmaksu sadalījumam ir svarīga loma pārvadājuma līgumā. Pārdevējs sedz izmaksas un uzņemas riskus par preču atmuitošanu eksportam, pircējs sedz izmaksas un uzņemas riskus par preču atmuitošanu importam. Ja kuģa reliņu šķērsošanai nav praktiskas nozīmes, tad piemērotāks ir CPT termins. Vispārīgie noteikumi o

CIF (Cena, apdrošināšana un frakts, galamērķa ostas nosaukums) – CIF atšķiras no CFR termina ar to, ka pārdevējam ir arī jāiegādājas apdrošināšana par precēm tranzītā uz norādīto galamērķa ostu. Pārdevējs ir atbildīgs par preču atmuitošanu eksportam, pircējs ir atbildīgs par preču atmuitošanu importam.

 

Noderīgas saites:

 

ELFA vispārīgie nosacījumi kravu autopārvadājumiem

https://www.elea.ee/general-conditions-of-elfa-for-carriage-of-goods-by-road/?lang=en

ELFA vispārīgie noteikumi un nosacījumi noliktavas turētājiem

 

https://www.elea.ee/elfas-general-terms-and-conditions-for-warehousekeepers-2/?lang=en

 

 

TOP