Papildus tam, ka "Nordic Spedition" ir viens no inovatīvākajiem un visātrāk augošajiem loģistikas uzņēmumiem Ziemeļvalstīs, mūsu komanda tiecas kļūt par līderiem ilgtspējības jautājumos.

 

Mūsu īstermiņa un ilgtermiņa ilgtspējības mērķi liecina, ka mēs esam apņēmušies radīt tīrāku, atbildīgāku un godīgāku vidi. Vide, kurā katram cilvēkam ir iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, taupīt enerģiju un citus resursus, kā arī rūpēties par savu dārgo veselību.

 

Protams, visas mūsu darbības un procesi ir sertificēti atbilstoši ISO 14001 standartiem.

2030. gada mērķi: Bezemisiju līmenis un globāla ilgtspējīga attīstība

2015. gadā visu 193 ANO dalībvalstu vadītāji vienojās par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šo mērķu sasniegšana līdz 2030. gadam atrisinātu galējās nabadzības, nevienlīdzības un antropogēno klimata izmaiņu problēmas.

 

Tomēr, lai tiktu sasniegti mērķi un notiktu pārmaiņas, katram ir jāsniedz savs ieguldījums: valdībām, privātajam sektoram un plašākai sabiedrībai. Tā kā mēs esam loģistikas nozares ilgtspējības līderi, mūsu komanda ir koncentrējusies uz jomām, kurās varam īstenot vislielākās pārmaiņas.

Laba veselība un pašsajūta

 • - Mūsu darba vide ir tīra un droša.
 • - Katru mēnesi mūsu birojā tiek piedāvāti bezmaksas manuālā terapeita seansi.
 • - Mēs mudinām savus darbiniekus dzīvot aktīvu dzīvesveidu un augstu vērtējam viņu dalību sabiedriskajās aktivitātēs.

Dzimumu līdztiesība

 • - Dzimumu līdztiesība ir ne tikai cilvēka pamattiesība, bet arī būtisks pamats mierīgai un plaukstošai darba videi.
 • - Mēs nepieļaujam seksistisku valodu darba vietā.
 • - Mēs augstu vērtējam ikviena centienus un apņemšanos neatkarīgi no dzimuma, vecuma vai kultūras.

Pieejama un tīra enerģija

 • - Mēs esam izstrādājuši pieejamākus, uzticamākus un ilgtspējīgākus pārvadājumu risinājumus ar mūsdienīgiem enerģijas avotiem.
 • - Izmantojot modernus IT risinājumus, mēs samazinām kopējo enerģijas patēriņu.
 • - Mēs izmantojam "zaļo" enerģiju birojos un termināļos.

Atbildīgs patēriņš un ražošana

 • - Mēs nepārtraukti strādājam ar klientiem, lai izveidotu īsākus, ātrākus un klimatam draudzīgākus pārvadājumu risinājumus.
 • - Mēs nodrošinām pārtikas produktu un bīstamu kravu pārvadājumus saskaņā ar visām drošības prasībām un regulām.
 • - Mēs augstu novērtējam mūsu partneru ilgtspējību, kā arī informējam tos par mūsu darbu un ilgtspējīgu attīstību.

Pienācīgs darbs un ekonomikas izaugsme

 • - Mūsu mērķis ir ilgtspējīga ekonomikas izaugsme. Tomēr izaugsmei nevajadzētu notikt uz sabiedrības, vides vai cilvēku rēķina.
 • - Mēs pērkam pakalpojumus tikai no uzņēmumiem, kas novērtē zaļo domāšanu un piedāvā vienlīdzīgas iespējas saviem darbiniekiem.
 • - Mēs cenšamies kļūt par pievilcīgāko uzņēmumu savā reģionā ar atklātu lēmumu pieņemšanu un nediskriminācijas, vienlīdzības un daudzveidības programmu.

Rīcība klimata jomā

 • - Mēs saprotam, ka klimata pārmaiņas ir globāla problēma, kas skar visus visā pasaulē.
 • - Mēs izglītojam savus partnerus un darbiniekus par klimata pārmaiņām un aicinām viņus būt ilgtspējīgākiem un taupīt enerģiju.
 • - Mēs sadarbojamies ar universitātēm, lai veicinātu izpratni par ilgtspējīgas attīstības nozīmi.
TOP