Förutom att vara ett av de mest innovativa och snabbast växande logistikföretagen i Norden, så strävar vårt team här på Nordic Spedition också efter att vara ledande inom hållbar utveckling.

Våra kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsmål är tydliga tecken på att vi har åtagit oss att skapa en renare, mer ansvarstagande och ärlig miljö. En miljö där varje människa har möjlighet att leva ett tillfredsställande liv, spara energi och andra resurser, och ta hand om sin dyrbara hälsa.

Naturligtvis är alla våra aktiviteter och processer certifierade enligt ISO 14001-standarder.

 

Mål för år 2030: Nollutsläpp och global hållbar utveckling

År 2015 enades ledarna för alla 193 medlemsländer i FN om 17 mål för hållbar utveckling. Att uppnå dessa mål skulle innebära ett slut på extrem fattigdom, ojämlikhet och antropogena klimatförändringar vid år 2030.

Men, för att målen ska kunna uppnås och förändringen ska kunna ske, måste alla utföra sin del: regeringarna, den privata sektorn och allmänheten. Som ledare inom hållbarhet i logistiksektorn har vårt team fokuserat på de områden där vi kan göra den största förändringen.

God hälsa och välbefinnande

 • - Vår arbetsmiljö är ren och säker.
 • - Vi erbjuder gratis kiropraktik på vårt kontor varje månad.
 • - Vi uppmuntrar våra anställda att leva en aktiv livsstil och vi värdesätter deras deltagande i sociala aktiviteter.

Jämställdhet mellan könen

 • - Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet utan också en viktig grund för en fridfull och utvecklande arbetsmiljö.
 • - Vi tolererar inte sexistiskt språk på arbetsplatsen.
 • - Vi värdesätter allas ansträngningar och engagemang, oavsett kön, ålder eller kulturell bakgrund.

Prisvärd och ren energi

 • - Vi utvecklar våra transportlösningar för att vara mer prisvärda, pålitliga, hållbara och använda modern energi.
 • - Vi minskar vår totala energiförbrukning genom att använda moderna IT-lösningar.
 • - Vi använder grön energi på våra kontor och terminaler.

Ärbart arbete och ekonomisk tillväxt

 • - Vårt mål är en hållbar ekonomisk tillväxt. Tillväxt skall dock inte ske på bekostnad av samhälle, miljö eller människor.
 • - Vi köper bara tjänster från företag som värdesätter grönt tänkande och erbjuder lika möjligheter för sina anställda.
 • - Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen, med vårt öppna beslutsfattande och program för icke-diskriminering, jämställdhet och mångfald.

Ansvarsfull konsumtion och produktion

 • - Vi samarbetar kontinuerligt med våra kunder för att utveckla kortare, snabbare och mer klimatvänliga transportlösningar.
 • - Vi hanterar livsmedel och farligt gods i enlighet med alla säkerhetskrav och föreskrifter.
 • - Vi värdesätter våra partners hållbarhetsarbete och informerar dem om vårt arbete och hållbarhetsutveckling.

Klimatåtgärder

 • - Vi förstår att klimatförändringar är ett globalt problem som drabbar alla överallt.
 • - Vi utbildar våra partners och anställda om klimatförändringar och vägleder dem till att vara mer hållbara och spara energi.
 • - Vi samarbetar med olika universitet för att öka medvetenheten om vikten av hållbar utveckling.
TOP