Lavojen mitat/selitykset

0,5 EUR -  60 x 80 cm (0,2 ldm)

EUR-lava -  120 x 80 cm (0,4 ldm)

FIN-lava  - 120 x 100 cm (0,5 ldm)

LDM  - lastausmetri

Pressukapelliperävaunun sisämitat/lastin paino/tilavuus

·         13,6 m x 2,48 m x h 2,68 m (tyypistä riippuen enintään 3,0 m)

·         24 000 kg

·         ca 85 m3

·         13,6 LDM (lastausmetriä)

·         33…34 EUR alust

·         26 FIN alust 

Kylmäperävaunun sisämitat/lastin paino/tilavuus

·         13,2 m x 2,4 m x h 2,50 m (kaksijärjestelmäisellä 2,30 m)

·         bruttopaino 21 500 kg

·         13,2 LDM (lastausmetriä)

·         33 EUR-lavaa

·         26 FIN-lavaa

Vakuutus

CMR-yleissopimuksen mukaan kuljettajan vastuu maantiekuljetuksissa on 8,33 SDR tavaran bruttopainokiloa kohti. SDR on kansainvälisen valuuttarahaston laskentayksikkö, ja sen valuuttakurssi ilmoitetaan yhdessä muiden valuuttakurssien kanssa päivän tilannetta vastaavasti.

 

https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

Konttien tilavuus/mitat (metreinä)

Parametrit

20’ DC

40’DC

40’HC

40’PW

45’ HCPW

Ulkomitat

 

 

 

 

 

  Pikkus

6,058

12,192

12,192

12,192

13,716

  Leveys

2,438

2,438

2,438

2,500

2,500

  Korkeus

2,591

2,591

2,896

2,591

2,896

Sisämitat

 

 

 

 

 

  Pituus

5,902

12,032

12,032

12,039

13,553

  Leveys

2,350

2,350

2,350

2,435

2,426

  Korkeus

2,390

2,390

2,695

2,376

2,684

 Oviaukon koko

 

 

 

 

 

  Leveys

2,338

2,338

2,338

2,338

2,442

  Korkeus

2,280

2,280

2,580

2,280

2,568

Tilavuus (m3)

33,1

67,6

76,2

69,8

88,7

Enimmäispaino (tonnia)

21,6

26,7

26,5

26,7

29,5

 

Toimituslausekkeet

Kaikille kuljetusmuodoille sopivat

EXW
(Ex Works, named place of delivery) – myyjä on täyttänyt toimitusvelvoitteensa asettamalla tavaran saataville alueellaan (tehdas, varasto). Ostajan on suoritettava kaikki tullimuodollisuudet ja huolehdittava myös tavaran lastauksesta, ellei ole sovittu toisin. Kyseisessä ehdossa enimmäisvastuu on ostajalla ja vähimmäisvastuu myyjällä.

FCA (Free Carrier, named place of delivery) – myyjä on täyttänyt toimitusvelvoitteensa, kun hän on luovuttanut tavaran mainitussa paikassa kuljettajalle ja tehnyt viennin tulliselvityksen. Tämä on universaali toimitusehto. Kyseisessä ehdossa on kaksi mahdollista toimituspaikkaa:

a) myyjän alue – myyjä järjestää tavaran lastaamisen ja vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista ja riskeistä.

b) myyjän alueen ulkopuolella – myyjä antaa tavaran ostajan nimeämälle kuljettajalle myyjän kuljetusvälineestä purkamattomassa muodossa. Tavaran purkamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa ostaja.

CPT (Carriage Paid to, named place of destination) – myyjä vastaa tavaran kuljetuskustannuksista nimettyyn määränpäähän asti. Ostajan vastuulla ovat tavaran katoamisen ja vahingoittumisen riski sekä muut aiheutuvat kustannukset, jos tavara on annettu kuljettajan käyttöön. Myyjän velvollisuuksiin kuuluu kaikki viennin ja ostajan velvollisuuksiin kaikki tuonnin tulliselvitykseen liittyvä.

 

CIP (Carriage and Insurance Paid to, named place of destination) – myyjä maksaa kuljetuksen ja vakuutuksen mainittuun määränpäähän. Viennin tullimuodollisuudet ja siihen liittyvät kustannukset ovat myyjän vastuulla, kun taas tuonnin tulliselvityksestä ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa ostaja.

DAT (Delivered At Terminal, named terminal at portor place of destination) – myyjä maksaa kuljetuksen terminaaliin, lukuun ottamatta tuonnin tulliselvitykseen liittyviä kustannuksia, ja vastaa kaikista riskeistä siihen saakka, kunnes tavara lastataan terminaalissa.

 

DAT (Delivered At Place, named place of destination) – myyjä maksaa kuljetuksen mainittuun paikkaan, lukuun ottamatta tuonnin tulliselvitykseen liittyviä kustannuksia, ja vastaa kaikista riskeistä siihen pisteeseen saakka, jossa tavara on valmiina ostajan suorittamaan purkamiseen.

DDP (Delivered Duty Paid, named place of destination) – myyjä vastaa tavaran kuljetuksesta mainittuun paikkaan ostajan maassa ja maksaa kaikki tavaran toimittamiseen liittyvät kustannukset, mukaan lukien tuontimaksut ja -verot. Ostaja vastaa purkamisesta. Tämä ehto asettaa myyjälle enimmäisvastuun ja ostajalle vähimmäisvastuun.

 

Meri- ja sisävesikuljetuksiin sopivat

 

FAS (Free Alongside Ship, named port of shipment) – myyjä on täyttänyt toimitusvelvoitteensa asettamalla tavaran ostajan saataville mainitun lähtösataman laiturille laivan vieressä. Siitä hetkestä lähtien ostaja vastaa kaikista tavaraan liittyvistä kustannuksista ja riskeistä. Myyjä järjestää viennin tulliselvityksen ja vastaa siihen liittyvistä kustannuksista ja riskeistä. Tätä käytetään yleensä raskaan tavaran ja irtotavaran kuljetuksessa.

FOB (Free on Board, named port of shipment) – myyjän velvollisuus on lastata tavara ostajan nimeämään laivaan. Kaikki tavaraan liittyvät kustannukset ja tavaran katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyvät myyjältä ostajalle. Myyjä järjestää viennin tulliselvityksen. 

 

CFR (Cost and Freight, named port of destination) – myyjän velvollisuutena on solmia kuljetussopimus määräsatamaan asti, mutta toimitusvelvoite on täytetty, ja tavaraan liittyvät riskit ja kaikki muut kustannukset siirtyvät myyjältä ostajalle sillä hetkellä, kun tavara ylittää laivan reunakaiteen lastaussatamassa. Tavaran vakuutus ei sisälly hintaan. Kuljetussopimuksella on tärkeä rooli kustannusten jakamisessa. Myyjä järjestää viennin tulliselvityksen ja vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista ja riskeistä, jos ostaja vastaa tavaran tuonnista aiheutuvista kustannuksista ja riskeistä. Tapauksissa, joissa laivakaiteilla ei ole merkitystä, kannattaa käyttää CPT:tä.

CIF (Cost, Insurance and Freight, named port of destination) – eroaa CFR-lausekkeesta vain sen suhteen, että kuljetussopimuksen lisäksi myyjän on solmittava ostajan hyväksi myös vakuutussopimus tavaran kuljettamisesta määräsatamaan. Tullimuodollisuuksissa myyjä vastaa vientiin ja ostaja tuontiin liittyvistä velvollisuuksista.

TOP