Padėklų specifikacijos

0,5 EUR padėklas – 60 × 80 cm (0,2 LDM)

EUR padėklas – 120 × 80 cm (0,4 LDM)

FIN padėklas – 120 × 100 cm (0,5 LDM)

LDM – pakrovimo metras

Dengtos priekabos vidiniai matmenys, naudingoji apkrova ir talpa

 •         13,6 m x 2,48 m x h 2,68 m (maks. 3,0 m, priklausomai nuo modelio)
 •         24 000 kg
 •         apie 85 m3
 •         13,6 LDM
 •         33…34 EUR padėklai
 •         26 FIN padėklai

Priekabų-šaldytuvų vidiniai matmenys, naudingoji apkrova ir talpa

 •         13,2 m x 2,4 m x h 2,50 m (2,30 m dviejų temperatūrų priekabai)
 •         21 500 kg bendrojo svorio
 •         13,2 LDM 
 •         33 EUR padėklai
 •         26 FIN padėklai

Draudimas

Pagal CMR konvenciją, vežėjo atsakomybė už kelių transportą yra ne didesnė kaip 8,33 SDR už bendrosios masės kilogramą. SDR yra Tarptautinio valiutos fondo apskaitos vienetas, o jo kursas skelbiamas kasdien kartu su kitais valiutų kursais.

https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

Konteinerių talpa ir matmenys metrais

 

Parametrai

20’ DC

40’DC

40’HC

40’PW

45’ HCPW

Išoriniai matmenys

 

 

 

 

 

Ilgis

6,058

12,192

12,192

12,192

13,716

Plotis

2,438

2,438

2,438

2,500

2,500

Aukštis

2,591

2,591

2,896

2,591

2,896

Vidiniai matmenys 

 

 

 

 

 

Ilgis

5,902

12,032

12,032

12,039

13,553

Plotis

2,350

2,350

2,350

2,435

2,426

Aukštis

2,390

2,390

2,695

2,376

2,684

Durų angos matmenys

 

 

 

 

 

Plotis

2,338

2,338

2,338

2,338

2,442

Aukštis

2,280

2,280

2,580

2,280

2,568

Tūris (m3)

33,1

67,6

76,2

69,8

88,7

Didžiausias svoris (tonomis)

21,6

26,7

26,5

26,7

29,5

 

Incoterms (Tarptautinės prekybos sąlygos)

Bet kurios transporto rūšies taisyklės

EXW (iš įmonės, nurodyta pristatymo vieta) – laikoma, kad pardavėjas įvykdė savo įsipareigojimą pristatyti krovinį, kai jis perduoda prekes savo teritorijoje (pvz., gamykloje, sandėlyje). Pirkėjas yra atsakingas už prekių pakrovimą į transporto priemonę ir prekių eksporto įforminimą, nebent buvo susitarta kitaip. Šiomis sąlygomis didžiausi įsipareigojimai tenka pirkėjui, o mažiausi – pardavėjui.

FCA (franko vežėjas, nurodyta pristatymo vieta) – pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimą pristatyti krovinį tuomet, kai vežėjui perduoda eksportui įformintas prekes nurodytoje pristatymo vietoje. Tai universali pristatymo sąlyga. Šiuo atveju yra dvi galimos pristatymo vietos:

a) Pardavėjo patalpos – pardavėjas yra atsakingas už prekių pakrovimą į transporto priemonę ir prisiima visas su tuo susijusias išlaidas bei riziką.

b) Bet kuri kita vieta – pardavėjas pristato prekes pirkėjo paskirtam vežėjui, kuris yra atsakingas už prekių iškrovimą. Pirkėjas apmoka ir iškrovimo išlaidas.

CPT (transportavimas apmokėtas iki, nurodyta paskirties vieta) – pardavėjas sumoka už prekių gabenimą iki nurodytos paskirties vietos. Pirkėjui tenka prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat visos papildomos išlaidos, kai tik prekės yra perduotos vežėjui. Pardavėjas yra atsakingas už prekių eksporto įforminimą, pirkėjas – už importo.

CIP (transportavimas ir draudimas apmokėtas iki, nurodyta paskirties vieta) – pardavėjas moka už prekių gabenimą ir draudimo apsaugą iki nurodytos paskirties vietos. Pardavėjas moka prekių eksporto įforminimo išlaidas, pirkėjas – prekių importo išlaidas.

DAT (pristatyta į terminalą, nurodytas uosto terminalas ar paskirties vieta) – pardavėjas prisiima visas gabenimo išlaidas (išskyrus importo įforminimo išlaidas) iki nurodyto terminalo ir prisiima visą riziką, kol prekės bus iškrautos nurodytame uosto terminale arba paskirties vietoje.

DAP (pristatyta į vietą, nurodyta paskirties vieta) – pardavėjas padengia visas gabenimo išlaidas (išskyrus importo įforminimo išlaidas) iki nurodytos vietos ir prisiima visą riziką, kol prekės bus parengtos pirkėjui iškrauti nurodytoje paskirties vietoje.

DDP (pristatyta, muitas sumokėtas, nurodyta paskirties vieta) – pardavėjas yra atsakingas už prekių pristatymą į nurodytą vietą pirkėjo šalyje ir apmoka visas gabenimo iki paskirties vietos išlaidas, įskaitant importo muitus bei mokesčius. Pirkėjas yra atsakingas už iškrovimą. Šiomis sąlygomis didžiausi įsipareigojimai tenka pirkėjui, o mažiausi – pardavėjui.

 

Jūrų ir vidaus vandens kelių transporto taisyklės

FAS (franko laivas, nurodytas išsiuntimo uostas) – pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimą pristatyti prekes, kai prekės pakraunamos į transporto priemonę laivo pakrovimo vietos išsiuntimo uosto krantinėje. Nuo šio momento pirkėjas padengia visas prekių praradimo ar sugadinimo išlaidas ir riziką. Pardavėjas yra atsakingas už prekių eksportą ir prisiima visas su tuo susijusias išlaidas bei riziką. Paprastai taikoma sunkioms ar birioms prekėms.

FOB (franko laivo denis, nurodytas išsiuntimo uostas) – pardavėjas yra atsakingas už prekių pakrovimą į laivą, kurį pirkėjas pasirinko nurodytame išsiuntimo uoste. Prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina, kai prekės yra pakrautos į laivą, o nuo šio momento pirkėjas padengia visas išlaidas. Pardavėjas yra atsakingas už prekių eksporto įforminimą. 

CFR (kaina ir kroviniai, nurodytas paskirties uostas) – pardavėjas privalo sudaryti gabenimo sutartį dėl prekių gabenimo į paskirties uostą; prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat visos papildomos išlaidos nuo pardavėjo pereina pirkėjui, kai prekės pakraunamos į laivą nurodytame paskirties uoste. Draudimas į kainą neįskaičiuojamas. Vežimo sutartyje svarbų vaidmenį turi išlaidų paskirstymas. Pardavėjas padengia prekių eksporto įforminimo išlaidas ir prisiima riziką, pirkėjas – prekių eksporto įforminimo išlaidas ir riziką. Kai gabenimas laivu neturi praktinės paskirties, tikslingiau yra taikyti CPT sąlygas. Bendrosios sąlygos

CIF (išlaidos, draudimas ir kroviniai, nurodytas paskirties uostas) – CIF skiriasi nuo CFR sąlygų tuo, kad pardavėjas taip pat privalo įsigyti prekių draudimą pervežimui į nurodytą paskirties uostą. Pardavėjas yra atsakingas už prekių eksporto įforminimą, pirkėjas – už importo.

 

Naudingos nuorodos:

Bendrosios „Elfa“ kelių transporto sąlygos

https://www.elea.ee/general-conditions-of-elfa-for-carriage-of-goods-by-road/?lang=en

Bendrosios „Elfa“ sąlygos sandėlių valdytojams

 

https://www.elea.ee/elfas-general-terms-and-conditions-for-warehousekeepers-2/?lang=en

 

 

TOP